کنداکتیویمتر پرتابل مدل WP-84

  • کنداکتیوی متر پرتابل
  • واترپروف
  • به همراه الکترودهای COND & Temp