همزن مکانيکی 25 ليتری مدل DLS

  • همزن  مکانيکی 25 ليتری
  •  دیجیتال
  • 50  تا 2000 دور
  • 25000mpas