همزن مغناطیسی MTD-15

  • حداکثر حجم همزن در هر موقعیت (L) 0.4
  • سرعت هم زدن (rpm) 80-1500
  • محدوده تایمر 1 دقیقه تا 900 دقیقه
  • تعداد موقعیت های همزن 15
  • تایمر دیجیتال