همزن مغناطیسی مدل EST

  • همزن مغناطیسی بدون گرمکن
  • 5 لیتری
  • 1100 دور
  • آنالوگ
  • ساخت کمپانی ولپ ایتالیا