همزن مغناطیسی دیجیتال مدل MST Digital

  • همزن مغناطیسی
  • 1100 دور
  • 5 لیتری
  • دیجیتال
  • ساخت کمپانی ولپ ایتالیا