هات پلیت مگنت AREX-6

  • هات پليت مگنت دیجیتال 20 ليتري
  • 1700 دور
  • صفحه سرامیک 13.5 سانتیمتر
  • 370 درجه
  • ساخت کمپانی ولپ ایتالیا