میکروسکوپ دیجیتال مدل XSP-160-NS

ميكروسكوپ بيولوژي دو چشمی
دیژیتال 3MP
با عدسیهای شیئی (4X,10X, 40X,100X) سمی پلان
ساخت کمپانی ژنوس چین