میکروسکوپ دو چشمی مدل EX30-BR

  • میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی
  • عدسی های شیئی :  Eplan 4X,10X,20X,40X,100X
  •  عدسی چشمی 22mm  واید تلسکوپی
  • نور LED