میکروسکوپ دو چشمی مدل BK-5000B

میکروسکوپ بیولوژی BK-5000

مشخصات:

WF10 ×/ 20mm

عدسی چشمی Infinity

عدسی شیی  E Plan

10×

40×

100×

Inclined 30°,
Interpupilary Distance: 50mm -75mm

هد دو چشمی

Quadruple

Nosepiece

size: 190mm × 140mm, Moving range: 78mm × 55mm

مکانیکال استیج

Coaxial coarse & fine focusing

سیستم فوکوس

N.A1.25 Abbe condenser with iris diaphragm

کندانسور

LED

نور

Blue

فیلتر