میکروسکوپ بیولوژی مدل PX-21TR

میکروسکوپ بیولوژی تحقیقاتی ساخت کمپانی ژنوس چین

  • عدسی های شیئی 4،10،40،100 پلان
  • عدسی های چشمی 10X 20mm
  • سه چشمی