میز بازرسی دانه ها مدل TGD-900

ایستگاه ( میز) بازرسی دانه ها

  • بزرگنمایی ×7
  • ابعاد 33×36 سانتیمتر