مدل الكتروموتور ژنراتور گسترده با لامپ J2440 مدل LED