لوله های گیسلر مدل J0157

لوله های گیسلر 6 عددي  (هليم ، جيوه ، ازت ، هيدروژن ، آرگون ، نئون )