لوله مکنده مخصوص دیسپنسر و بورت

لوله مکنده مخصوص دیسپنسر و بورت  200-350 میلی لیتر