فشار سنج هوا مدل 69900

فشار سنج هوا عقربه ای 10 سانت

فشار سنج هوا عقربه ای 10 سانت