فریزر بافت دیجیتال مدل YDIII

تولید کمپانی YIDI از کشورچین.

  • قابل اتصال به انواع میکروتوم
  • حداقل برش قابل تنظیم  μm 1 .
  • بیشترین فضای سرد ذخیره سازی   40~32 μm
  • صفحه نمایش LCD نمایش دهنده ی دمای cyroplate و cyroscalpel به طور همزمان.
  • حداکثر اختلاف دمای صفحه فریزر ≥ C° 60
  • حداکثر اختلاف دمای تیغه خنک کننده ≥ C° 50
  • بازیابی اتوماتیک سیستم های خنک کننده بعد از یخ زدایی.