شیکر گهواره ای مدل SK-R330-PRO

  • شیکر گهواره ای دیجیتال
  • 10کیلوگرمی
  • 10 تا 70 دور در دقیقه
  • تایمر 1199-1 دقیقه