شوف بالن همزن دار دیجیتال

شوف بالن همزن دار دیجیتال 450 درجه

در حجم هاي زير:

250 سي سي DMSD632

500 سي سي DMSD633

1000 سي سي DMSD634

2000 سي سي DMSD635