شوف بالن تک خانه همزن دار مدل EMA1000/CEB

  • شوف بالن تک خانه همزن دار
  • 1000 سی سی
  • 450 درجه
  • ساخت کمپانی الکتروترمال انگلیس