سیم پیچ تک حلقه و چند حلقه

  • سیم پیچ تک حلقه ای  KE133
  • سیم پیچ چند حلقه ای KE132