سانتریفیوژ سیتولوژی مدل CYT04

– سانتريفیوژ سیتولوژی
– 4 شاخه
– 3000 دور
– با نمايشگر ديجيتال سرعت و زمان
– تايمر 99-0 دقيقه
– همراه با  روتور