سانتریفوژ(سروفيوژ) مدل CW12

سانتریفوژ(سروفيوژ) 3500 دور با نمايشگر ديجيتال سرعت و زمان

تایمر 90-0 دقیقه

همراه با روتور 12 شاخه 2 سی سی و آدابتور برای لوله های 75×10 و 75×12