رطوبت سنج غلات و حبوبات مدل GMK303E

  • رطوبت سنج غلات و حبوبات
  • پرتابل
  • ديجيتال
  • جهت گندم ، جو ذرت ، چاودار، ;كلزا، نخود فرنگي ، ارزن
  • 4/7~27% ،
  • دقت 0.5% ±