رطوبت سنج دماسنج خاک پرتابل مدل TZS-IW

رطوبت سنج-دما سنج خاک دیجیتال پرتابل

  • دما 60 10- درجه
  • رطوبت 100 1
  • طول پروب 20 سانتیمتر