دماسنج رطوبت سنج فشار سنج مدل 63400

دماسنج ،رطوبت سنج ،فشار سنج عقربه ای دارای قاب چوبی دیواری 24 سانت