جارتست 6 خانه مدل FC6S

  • جارتست 6 خانه
  • آنالوگ
  • سرعت سلکتوری 200-150-120-90-60-45-30-15-10 دور در دقیقه
  • انتخاب سرعت جداگانه برای هر ظرف
  • زمان مداوم