ترازوی سه نرده ای مدل MB311

ترازوی سه بازو كفه آويز 0.01 گرم تا 311 گرم ساخت کمپانی اوهايوس آمريكا

ترازوی سه بازو كفه آويز 0.01 گرم تا 311 گرم ساخت کمپانی لارک چین