بالن ژوژه

بالن ژوژه:

      ·        شفاف با حلقه نشانه و کالیبره شده.

      ·        تلرانس کلاس A ، طبق گواهی DIN EN ISO 1042 .

      ·        قابل اتو کلاو تا دمای C °121 ، اما به منظور حفظ نشانه گذاری ها دمای بالاتر از C °60 توسیه نمیشود.

سایزها:

حجم (ml) خطا (± ml) ارتفاع (mm)
10 0.04 90
25 0.04 115
50 0.06 150
100 0.10 180
250 0.15 235
500 0.25 270
1000 0.40 310