آون 416 لیتری مدل UNE 700

آون 416 لیتری کنترل الکتریک