آب مقطر گيري يكبار تقطير مدل 2008

  • آب مقطر گيري يكبار تقطير
  • 8 ليتر در ساعت
  • با مخزن 16 لیتری
  • ساخت کمپانی GFL آلمان