آب مقطر گيري دوبار تقطير مدل 2304

  • آب مقطر گيري دوبار تقطير
  • 4 ليتر در ساعت بدون مخزن
  • کندانسور شیشه ای
  • ساخت کمپانی GFL آلمان